Odbiorcą przelewów i wpłat gotówkowych jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Krzysztof Dudek


Przelewy
Wpłaty w formie przelewów można składać na konto kancelarii o numerze 68 1050 1575 1000 0092 6246 3434. W tytule wykonywanego przelewu należy wpisać imię i nazwisko, sygnaturę sprawy oraz tytuł wpłaty.
Wpłaty gotówkowe

Wpłat w formie gotówkowej można dokonywać w kasie kancelarii w godzinach urzędowania. Siedziba kancelarii znajduje się przy ulicy Partyzantów 14/5 we Wrocławiu.